Na stránke sa momentálne pracuje ale už čoskoro tu bude pre Vás mnoho zaujímavého...


Naša spoločnosť HR-set, s.r.o. sa zaoberá všetkými aspektami práce s ľudskými zdrojmi, to znamená hodnotením, výberom a vzdelávaním pracovníkov, optimalizáciou organizačnej štruktúry, špecifikovaním katalógu pracovných pozícií, nastavením štandardov firemnej kultúry, plánovaním ľudských zdrojov a ich rozvoja, realizáciou kurzov, školení a firemných eventov, mzdovou agendou atď.
Ponúkame naše služby v tejto oblasti pre malé a stredné firmy resp. pre každého kto potrebuje v tejto oblasti pomôcť alebo poradiť.

Pomáhame vám zhodnotiť to najcennejšie čo máte a to sú vaši zamestnanci.


V prípade záujmu nás môžte kontaktovať na e-mailovej adrese: info@hr-set.sk